Fysiotherapie den Brok

1. Binnen de praktijk dient een ieder zich te gedragen volgens de algemeen geldende normen en waarden.
2. Het is verboden te roken binnen de praktijk.
3.Praktijk Fysiotherapie den Brok is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van zich in dit gebouw of binnen directe omgeving van deze praktijk bevindende
eigendommen/bezittingen van bezoekers.
4. U dient op tijd aanwezig te zijn voor uw afspraken.
5.U dient bij uw eerste afspraak uw legitimatiebewijs mee te nemen.
6.De praktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van clienten, die zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut houden.
7.Bij verhindering van een afspraak dient u deze minimaal 24 uur van te voren af te melden. wij zijn genoodzaakt om niet op tijd geannuleerde afspraken in rekening te brengen.
8.In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties op te volgen.
9.Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt is afhankelijk van uw zorgverzekeraar. U dient zelf de polisvoorwaarden na te lezen over het aantal behandelingen wat u vergoed krijgt.
10.alle fysiotherapeuten werkzaam in de praktijk fysiotherapie den Brok zijn BIG geregistreerd en staan in het Centraal kwaliteitsregister.
11.De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF.
12. De praktijk houdt zich aan de privacyregeling zoals vastgelegd in de AVG.